Currently set to No Index
Currently set to Follow

PRIVACY

PRIVACY- & COOKIEVERKLARING

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Deal Brokers ten behoeve van haar website dealbrokers.nl.

Via de website dealbrokers.nl, onderdeel van Carnegie & Ash B.V., worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dealbrokers.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In sommige gevallen zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking, in andere gevallen verwerken wij gegevens in opdracht van andere partijen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2019.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het bemiddelen tussen u en leveranciers van energie en aanverwante diensten en producten;
 • Het bemiddelen tussen u en leveranciers van energie en aanverwante diensten en producten wanneer uw energiecontract afloopt;
 • Onze nieuwsbrief;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Via onze website heeft u de mogelijkheid om over te stappen van energieleverancier, wij werken samen met diverse partners dat uw aanvraag doorstuurt naar de aangesloten energieleverancier(s), of om het contract met uw huidige energieleverancier te verlengen. Wij hebben hierin uitsluitend een bemiddelende rol. Bij de andere diensten verstrekt u uw gegevens rechtstreeks aan de leverancier, via een geautomatiseerde koppeling. Wij slaan uw gegevens niet op en kunnen ze ook niet inzien. Het betreft de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Gezinssamenstelling

Los van de overstapservice heeft u de mogelijkheid om herinneringsberichten in te stellen. Wij sturen u dan een bericht wanneer het contract met uw energieleverancier afloopt. Daarvoor vragen wij u om uw naam, adres en e-mailadres op te geven.

U kunt via de website contact met ons opnemen via een contactformulier. Daarbij vragen wij om uw naam en e-mailadres. Tot slot kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, waarbij u uw emailadres opgeeft.

De gegevens die u aan ons afgeeft worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Indien u ervoor kiest om diensten of producten af te nemen van een van de leveranciers, verstrekt u uw gegevens rechtstreeks aan de betreffende leverancier via een geautomatiseerde koppeling op onze website. Wij slaan uw gegevens niet op en kunnen ze ook niet inzien. Enkel bij het opvragen van offertes voor het plaatsen van zonnepanelen is dit anders. In dat geval geven wij de door u verstrekte informatie door aan derde partijen, zodat zij een offerte kunnen uitbrengen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de volgende partijen:

 • Google
 • Facebook
 • Daisycon

Wij kunnen bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • Het optimaliseren van onze diensten;
 • Het afstemmen van advertenties op uw interesses, aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • Het afstemmen van content op onze website op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • Het meten van conversie bij bemiddeling.

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Van tijd tot tijd evalueren wij de genomen maatregelen en passen deze aan, aan de stand van de techniek. De partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, hebben wij verplicht om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging te hanteren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u aan ons sturen via het contactformulier op onze website, te bereiken via dealbrokers.nl/contact.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door via het contactformulier op onze website, te bereiken via dealbrokers.nl/contact, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31(0) 23 201 02 40.